THEATERTEKSTEN

Auteursbond-theaterteksten
is een project van de
Auteursbond, de
beroepsorganisatie
van (toneel)schrijvers en
vertalers in Nederland.

privacy verklaring

Jan van der Mast
1961 / Delft
TEKSTEN VAN DEZE AUTEUR

JAN VAN DER MAST is toneel- en romanschrijver. Een van zijn eerste stukken, DOOD VAN EEN SARDIEN, werd genomineerd voor de Nederlands/Vlaamse Toneelschrijfprijs. Deze voorstelling speelde op Jeugdtheaterfestivals in Gent, Aarau, Den Bosch en Wenen.
Andere toneelteksten van zijn hand zijn o.a ‘HAAL ADEM & KUS ME DIEP, ‘IK KEN GEEN NEUSHOORN’, ‘BEKLIM ELKE BERG’, 'KUS ME & BLIJF', 'VRIEND EN VRIEND', 'DE BAL IS ROND' ...

Hij maakte bewerkingen van de romans THE COMMITMENTS & THE SNAPPER (Doyle), HET ZIGZAGKIND (Grossman), MAJLENT (Van Lieshout)...
In 1995 werd door de NRC zijn essay over toneel, EEN UITSTAPJE NAAR DE WERKELIJKHEID, bekroond.

Hij publiceerde twee romans: ‘FILMS, VADERS & NEUZEN’ (nominatie Debutantenprijs) en ‘MIJN HAMLET!’

Sinds 1991 werkt hij nauw samen met regisseur Wilma Keizer. Samen leiden ze de Theatergroep Keizer & van der Mast.

DE TELEGRAAF schreef in 2004 over VRIEND EN VRIEND: “Dit gezelschap weet met minimale middelen een wereld op te roepen die een groot appèl doet op de fantasie van kinderen. Hun werk is eigenzinnig, beeldend, humoristisch en ontroerend.”
En daar valt weinig tot niets aan af te dingen.

Bibliografie
DOOD VAN EEN SARDIEN (1991) – THEATER ZUCHT
première: 7 april 1992 (Bibliotheektheater, Rotterdam)

IK KEN GEEN NEUSHOORN (1993) - THEATER MACCUS
première: 31 januari 1993 (Theater Maccus, Delft)

BEKLIM ELKE BERG (1993) - TONEELVERENIGING TOVERLEI
première: 19 april 1993 (Waagtheater, Delft)

DONKERSLAG (1994) – DELFTSE KOMEDIE
Een theaterfamilie discussieert over de (on)zin van theater.
Eénakter in opdracht van Delftse Komedie
Première: 14 mei 1994 (Waagtheater, Delft)

LIEFDE IS EEN OPSTANDIGE VOGEL (1995) - Rosa Sonnevanck
première: 21 oktober 1995, Schouwburg Enschede

SCHILDERACHTIG IN 1 WOORD (1995) - THEATER ZUCHT
première: 26 november 1995, Brakke Grond (Amsterdam)

HAAL ADEM & KUS ME DIEP (1996) - DELFTSE KOMEDIE
Première: 16 oktober 1996, Prinsenhof (Delft)

PAARS, PAARS & NOG 'NS PAARS (1996) - Stichting Daarom
Première: 24 november 1996, Ekerhaer (Drente)

MY SARIE MARAIS (1998) - HET WATERHUIS
ism Thomas Verbogt
Première: 28 februari 1998 (Rotterdam)

BLINDELINGS (1998) - Theater Zucht
Premiere: 14 juni 1998 (MooiWeerSpelen)
Tekst naar Gert Hofmann’s roman ‘Parabel der blinden’

LASTIG PORTRET (1998) - Tryater (8+)
Première: september 1998, Leeuwarden
Reprise: september 1999
2de Reprise: januari 2001 door Keizer & van der Mast (ism STIP-produkties)
Lengte: 60 minuten, Totaal ca. 250 voorstellingen

TIKKIE BLAUWE OGEN - HESP theatermakers (7+)
Première: 20 oktober 2000, Amsterdam (Krakeling), 80 voorstellingen
Reprise: jan-april 2002 (103 voorstellingen)
Lengte: 60 minuten

KUS ME & BLIJF - KEIZER & VAN DER MAST
Muziektheaterspektakel in opdracht van Theater de Veste (Delft)
Regie: Wilma Keizer
Muziek: Walther Stulmacher
Première: 6 juni 2001, Theater de Veste (Delft)
Lengte: 1 uur 45 minuten (zonder pauze)

HET ZIGZAGKIND - KEIZER & VAN DER MAST ism Rene Groothof
Jeugdtheater in opdracht van Keizer & van der Mast (8+)
Bewerking van gelijknamige roman van David Grossman
Regie: Wilma Keizer
Première: 27 januari 2002, Amsterdam (Brakke Grond)
Lengte: 60 minuten

EN DIE VLAG DAN? - KEIZER & VAN DER MAST
Eenakter over de maanlanding uit 1969
Premiere: 29 mei, Delft (Theater de Veste)
Spel & ideeen: Jan van der Mast, Allard Zoutendijk
Lengte: 30 minuten

DE BAND & DE BASTAARD - KEIZER & VAN DER MAST
Muziektheater nav 2 romans van Roddy Doyle
Regie: Wilma Keizer
Muziek: Ted van Leeuwen
Première: 11 december 2003, Theater de Veste (Delft)
Lengte: 2 uur 20 minuten

VRIEND EN VRIEND - KEIZER & VAN DER MAST
Jeugdtheater (7+), STIP Produkties
Regie: Wilma Keizer
Muziek: Ted van Leeuwen
Spel en ideeen: Franky van Dorst, Daniel Koopmans
Premiere: 28 februari 2004, Amsterdam (Krakeling)
Aantal voorstellingen: 42
Reprise: najaar 2004 (45 voorst.)

MORGEN BEN IK ANDERS - KEIZER & VAN DER MAST
Bewerking van MAJLENT (Ted van Leshout)
Premiere 2007, De Krakeling

RETOURTJE DELFT - KEIZER & VAN DER MAST
Premiere 2009, Delft

LIBRETTO

TELEFOONVOGELS (1994)
Libretto in opdracht van Stichting MooiWeerSpelen
Muziekspektakel op lokatie (Beestenmarkt te Delft)
16 zangeressen hangen als Chinese lampions aan platanen...
Componiste: Huba de Graaff
Regie: Wilma Keizer

HEPHAISTOS (1997)
A loudspeaker Opera
Libretto in opdracht van St. The Bone
Componist: Huba de Graaff
Regie: Henri van Zanten
(Voor)première: 11 & 12 december 1997 (Westergasfabriek - A'dam)

WELLUZZ NIETUZZ (2000)
Libretto ism Allard Zoutendijk
Kameropera in opdracht van Aquarius Ensemble
Muziek: Chiel Meijering
Regie: Wilma Keizer
Premiere: 28 september 2000, Den Bosch (Muziekcentrum)
Lengte: 45 minuten


ESSAY
EEN UITSTAPJE NAAR DE WERKELIJKHEID (1995)
Winnend essay van de Essayprijsvraag 1995, uitgeschreven door het NRC: 'Niemand praat meer over het toneel'. (jury: Carel Alphenaar, Joyce Roodnat, Pieter Kottman, Bianca Stigter) Geplaatst in Cultureel Supplement dd. 14-7 1995

HOORSPEL
CHANG & ENG (Ik de verstandigste van de twee)
In opdracht van de Haagse Kunstkring (april 2003)

Extra informatie
DOOD VAN EEN SARDIEN - bijzonderheid: genomineerd voor de Nederlands/Vlaamse Toneelschrijfprijs 1991
De voorstelling heeft gespeeld op Internationale Jeugdtheaterfestivals in Den Bosch, Gent, Wenen en Aarau (Zwitserland).

IK KEN GEEN NEUSHOORN - bijzonderheid: geselecteerd voor Lo Stregagatto in Rome, Prix pour le Théatre Jeunesse 1993

SCHILDERACHTIG IN 1 WOORD - winnende stuk van de schrijfwedstrijd uitgeschreven door Het Gevolg (Turnhout, België) met als uitgangspunt het Museum van Schone Kunsten (Antwerpen) en haar collectie

PAARS, PAARS & NOG EENS PAARS - geselecteerd voor Jeugdtheaterfestivals in Den Bosch & Baden-Oostenrijk (Szene Bunte Wähne’)

BIJLAGE:

1. DOOD VAN EEN SARDIEN
'Jan van der Mast leverde met Dood van een sardien een mar¬kante tekst af voor jonge kinderen. Ook Van der Mast bewijst dat hij een bestaande proza¬tekst, Malerba's 'Autobiografie van een sardien', op een originele manier kan omvormen tot een compo¬sitie die zonder meer op haar eigen mérites kan worden beoor¬deeld. Tot die verdiensten rekent de jury zeker de door¬gedre¬ven en volge¬houden originali¬teit van de dialogen die sprookjes¬achtig aandoen maar die door een flinke dosis relati¬verend realisme tegelijk buiten de gangbare model¬len van het genre terechtko¬men. Door middel van ongewone humor, taalspel¬letjes en een absurdistisch manipuleren van alledaagse begrip¬pen en voorwer¬pen komt een gelaagde tekst tot stand die ner¬gens uitleggerig aandoet en ook buiten de specifieke doelgroep een publiek kan vinden.'
(jury ‘Nederlands-Vlaamse Toneelschrijfprijs 1991’:
Joan Neder¬lof, Frank Peeters, Gerardjan Rijnders)

2. SCHILDERACHTIG IN 1 WOORD
'Deze tekst is geïnspireerd door James Ensor's doek 'Baden te Oosten¬de' en maakt op subtiele wijze gebruik van enkele voor¬drachten van James Ensor en een fragment uit 'Het masker van de rode dood' van Edgar Allen Poe.
Door middel van een knap geconstrueerd rollenspel binnnenin het stuk, weet de auteur aantrekkelijke situaties te creëren met slechts twee basisperso¬nages die een uitdaging zijn voor beide akteurs.
Spitse en spirituele dialogen geven vorm aan een lichtvoetig discours over kunst en kunstenaarschap, waarbij ook het medium theater aan bod komt.
De psychologie van de personages is geloofwaardig en de infor¬matieve leerin¬houd is nergens te storend aanwezig.
De dubbele bodems in zowel het taalgebruik als situaties maken het stuk ook voor een volwassen publiek interessant. De licht ironische toonzetting van de schriftuur is een kwaliteit te meer, die getuigt van een oorspronkelijk schrij¬verstalent.
De jury oordeelde dat deze tekst het best beantwoordde aan de opdracht en als werkmateriaal voor een regisseur garanties biedt voor een boeiende voorstel¬ling.'
(jury Het Gevolg 1992: Ignace Cornelissen, Bart Meuleman, Staf Pelckmans, Piet Jan Dusee, Johan De Feyter, Mark Verstap¬pen, Rik Hen¬drickx)

3. 'A la fin, la Commission a choisi: "Je ne connais aucun rhynocéros": pour l'intellligence et l'ironie avec lesquelles il traite le thème de la connaissance et de l'apprentissage.' (jury, Milaan 28 april 1993: Magda Poli, Paolo Emilio Poesio, Giorgio Testa)

4. Enige stemmen over 'FILMS, VADERS & NEUZEN':
'Bijzonder boek door de ambitieuze opzet, de goedgehumeurde toon, en de originele eigen manier waarmee er met het vader-zoonthema is omgespron¬gen.' (VRIJ NEDERLAND - Jessica Durlacher)

'Jan van der Mast heeft op stilistisch en compositorisch knappe wijze de vadervlag in zijn debuutroman gehesen, doen wapperen in films en boeken en in de slotbladzijden symbolisch gestreken.' (DE MORGEN - Joris Gerits)

'Met zijn groteske en grillige humor steekt de verteller zijn neus uit naar de generatieroman, waarin wordt verteld hoe de zonen hun vaders opeten.' (DE GROENE AMSTERDAMMER - Anthony Mertens)

'Rijk boek vol spitse zinnetjes en onvergetelijke details. Van der Mast be¬schrijft de denk- en leefwereld van een kind bijzonder overtuigend.'
(DE STANDAARD - Van der Laenen)

'Vaderkenner en filmfan met klasse. Het hoofdthema, de moeilijke vader-zoonverhou¬ding is een torenhoog cliché, maar bij Van der Mast is die toren een Chinese pagode, rijkelijk versierd, met honderden trappen en in een gedroomd landschap.' (HET NIEUWS¬BLAD - Peter Jacobs)


Contactgegevens
Voor de aanschaf van een printbare versie van een theatertekst of voor het regelen van een opvoeringsvergoeding kunt u contact opnemen met de auteur:
janvandermast(at)tele2.nl (i.v.m. spamoverlast is het apestaartje @ hier vervangen door (at) )

Website
http://www.janvandermast.nl  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login