THEATERTEKSTEN

Auteursbond-theaterteksten
is een project van de
Auteursbond, de
beroepsorganisatie
van (toneel)schrijvers en
vertalers in Nederland.

privacy verklaring

De vliegenier
door Wanda Reisel - 1990
PDF   AUTEUR
TEKSTEN VAN DEZE AUTEUR

Trefwoorden: familie, humor, tragiek
Thema: Familiedrama
Genre: Drama/toneelspel, Thriller

Synopsis:
Een familie wordt tot op het bot gefileerd door de komst van een mysterieuze vliegenier.

Samenvatting:
personages:
Fenna Grading, de jongste, pianiste
Ardaan Grading, de middelste, acteur
Richter Grading, de oudste, hersenonderzoeker
Bella Grading, moeder, pensionhoudster
De vliegenier
De Vliegenier speelt zich af in een pension in de bergen. Ieder jaar komt hier de familie Grading, moeder Bella, Ardaan, Richter en Fenna, met Kerst bijeen om hun vader te gedenken die hier ooit is vermoord door een indringer. Het pension kraakt in zijn voegen maar het kerstfeest dient gevierd, weer of geen weer. De dood van hun vader heeft de kinderen getraumatiseerd, ieder op zijn eigen wijze. Er wordt een dood hert gevonden op het pad, de moeder gaat het dier voor het kerstdiner prepareren.
Dan strompelt de vliegenier binnen. Hij heeft een noodlanding moeten maken en heeft last van zijn geheugen. Alle aandacht gaat naar hem uit. Ieder claimt hem voor zich. Ieder ziet in hem een nieuwe mogelijkheid, een uitweg uit deze zichzelf verstikkende familie. De vliegenier heeft door zijn geheugenverlies geen last van zijn verleden, maar ook niet van andere remmingen. Zij zien in hem een soort verlosser.
Maar Bella, de moeder, eist hem voor zich alleen op. De kinderen pikken dit niet en beginnen te vermoeden dat zo'n onbetrouwbare moeder iets met de dood van hun vader te maken moet hebben gehad. Ze reconstrueren samen de moord en als ze hun moeder met de onomstotelijke feiten confronteren, trekt zij haar troefkaart: zde kinderen hebben allemaal een andere vader. Ze zijn halfbroers en -zus. De moeder heeft indertijd haar eigen agenda gevolgd, ze was tenslotte een geëmancipeerde vrouw.
Als zij zich weer met haar vliegenier terugtrekt, zinnen de kinderen, als in een Griekse tragedie, op wraak. Bij het ontbijt zal duidelijk worden wat dat plan behelsde.

Fragment:
plaats van handeling

Eetzaal van een familiepension
Veel rechthoekige eettafels met witte tafelkleden


proloog

fenna U bent mijn vader
u zit daar
aan de vleugel
(wijst op Ardaan)
Hij is de gast
vertegenwoordiger in muziekpapier
ardaan Ik ben vertegenwoordiger in muziekpapier
fenna Hij zegt mij
dat mijn vader hem wil spreken
ardaan Uw vader wilde mij spreken
fenna Ik laat hem de rode kamer binnen
ik zeg tegen mijn vader
dat zijn gast er is
U kijkt op
ja kijkt U maar op
ik sluit de deur en laat hen alleen
ardaan Ik haal een pistool tevoorschijn
ik schiet U neer
daarna vlucht ik door de tuindeuren daar
fenna Ik heb het schot gehoord
ik ren de rode kamer in
ik zie mijn vader
zijn lichaam over het klavier van de vleugel
hij bloedt
ardaan Hij is dood
(Vliegenier knikt. Stilte)

eerste bedrijf

scene 1

(Nacht)

fenna Wie is dat
ardaan Fenna?
fenna Zeg wie je bent
ardaan Ik natuurlijk
fenna Wie
ardaan Je broertje
fenna Wat doe jij hier
ardaan Slaap je op de grond
fenna Het was te donker om een bed op te maken
(Stilte)
ardaan Zouden we niet morgen pas komen
fenna Ja
maar ik wilde eerder
ardaan Ben je niet bang
fenna Nee
ardaan Ik had iedereen kunnen zijn
fenna Ja maar je bent het niet
(Stilte)
fenna Ardaan?
ardaan Ja
fenna Ben je van plan
nog lang te blijven staan
ardaan Nee
ik ga zo liggen
(Stilte)
Ik zag een lichtflits
fenna Wanneer
ardaan In de bergen
fenna Jagers
vast jagers
ardaan Op dit uur?
fenna Nachtjagers met lampen
die vinden elkaar met een lichtpistool
ardaan Vader had het vaak over de nachtjagers
Ik dacht dat hij dat maar verzon
fenna Ze schijnen te bestaan
(Stilte)
Ardaan?
ardaan Wat
fenna Ga nou slapen
ardaan Ja zo
(Stilte)
fenna Ga je niet te ver van me vandaan liggen
ardaan Hoezo
fenna Gewoon
Ga je niet te ver van me vandaan
ardaan Nee
(Stilte)
fenna Sta je er nog
ardaan Ja
Ga slapen
fenna Wat zie je dan
ardaan Ach niks
Een blauwe walvis
(Stilte)
ardaan Een flits
fenna Wat zei je
ardaan Een flits
fenna Dat is twee keer
(Stilte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login