THEATERTEKSTEN

Auteursbond-theaterteksten
is een project van de
Auteursbond, de
beroepsorganisatie
van (toneel)schrijvers en
vertalers in Nederland.

privacy verklaring

El Cid - jongerentheater naar Corneille
door Jules Noyons - 1637
PDF   AUTEUR
TEKSTEN VAN DEZE AUTEUR

Trefwoorden: Corneille, jongeren, rijm, passie
Thema: passie versus eerwraak
Genre: Drama/toneelspel

Beschrijving:
Chimène, dochter van graaf Don Gomès, is verliefd op Don Rodrigue, zoon van edelman Don Diègue en die liefde is wederzijds. De infante, Chimène’s hartvriendin is stiekem ook verliefd op Rodrigue, maar ze is van veel hogere adel en houdt haar liefde daarom geheim.

Don Gomès is jaloers op Don Diègue omdat hij is benoemd tot gouverneur van de prins. De twee krijgen ruzie en de graaf geeft Don Diègue een kaakslag. Dat is een grove belediging. Maar Don Dièuge is oud en kan niet meer zo goed vechten, dus geeft hij zijn zoon Rodrigue opdracht om hem te wreken door de graaf te doden. Rodrigue heeft nu een groot probleem: als hij zijn vader niet wreekt zal iedereen hem laf vinden en schande van hem spreken, maar als hij de graaf wel doodt, zal hij Chimène kwijtraken. Hij besluit toch een duel met de graaf aan te gaan en wint. Chimène gaat naar de koning om ‘recht te vragen’; ze wil dat de koning opdracht geeft om Rodrigue te doden. De koning zegt dat hij zich zal beraden en stuurt Chimène naar huis.
Als zij thuiskomt is Rodrigue er en hij zegt dat ze hem mag doden om wraak te nemen. Maar Chimène laat blijken dat ze nog steeds heel veel van hem houdt en dat ze dat niet kan. Rodrigue gaat dan op aanraden van zijn vader vechten tegen de Moren, die de stad belegeren. Door zijn moedige optreden wordt de strijd gewonnen. Hij is de held van de dag, de koning is heel blij met hem en belooft hem dat hij hem niet zal doden.
Als Chimène weer bij de koning komt, liegt deze dat Rodrigue dood is. Hij ziet hoe verdrietig ze daarvan wordt en snapt dat ze nog steeds van hem houdt. Maar zij zegt nog steeds dat ze wraak wil voor haar vaders dood. Hij staat dan toe dat Rodrigue duelleert met Don Sanche, aanbidder van Chimène, maar alleen op voorwaarde dat Chimène met de winnaar trouwt.
Maar voordat het duel plaatsheeft komen Chimène en Rodrigue elkaar nog een keer tegen en ze drukt hem op het hart om toch vooral het duel te winnen, omdat ze met hem wil trouwen.
Rodrigue wint inderdaad (maar laat Don Sanche wel in leven). De koning bepaalt dat hij met Chimène mag trouwen en ze zijn allebei gelukkig. Maar omdat het verdriet en de wrok van haar vaders dood nog erg vers zijn, wordt besloten dat Rodrigue eerst nog oorlog gaat voeren tegen de Moren en dat ze enkele jaren later pas zullen trouwen.

Fragment:
Rodrigo
     Hij treft me in mijn hart!
De ouwe krijgt een klap die hij niet aan ziet komen
En die is killing: zzzzakkk, het mes in al mijn dromen!
Hij heeft die gast vast tot het uiterste getart!
Het voelt alsof ik doodbloed: hoe moet ik nu kiezen?
Voor lul staan? Haar verliezen?     180
Was ik er zo dicht bij, zo dicht, zo dicht
     Jesus, mag ik verstenah?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     Slaat een proleet mijn vader in 't gezicht
        Is die proleet de vader van Jimena!

Jimena, vader, liefde of respect
Ik kom er maar niet uit: moet ik mijn hart verraden?
Ben ik een loser? Kwaad, maar niet in staat tot daden?
  Doodongelukkig? Of mijn naam voorgoed bevlekt!
Jij, zwaard, jij helper van een hart dat diep gegriefd is
Maar dat ook zoooo verliefd is     190
Jij, vriend, die mijn geluk aan gort kan steken
     Waar ga jij je toe lenah?
       Dien jij om de familie-eer te wreken?
      Help jij mij om te breken met Jimena?

Dan liever nog een snelle dood
'k Ben aan Jimena net zo trouw als aan mijn vader
Als ik me wreek ben ik voor altijd haar verrader,
Wreek ik me niet, dan eet ik haar genadebrood.
Ofwel ik laat haar stikken en ben onrechtvaardig
     Of ik ben haar onwaardig      200
Ik ben doorboord met pijlen, onder 't bloed
                    Een stier in de arena
Vooruit, mijn hart, als je dan sterven moet
     Dan sterf je, en zo spaar je je Jimena

  Dus jij sterft, en de schande leeft!
   Pleegt zelfmoord, als een lafaard, als een watje
En in heel Spanje wordt je naam bekend, omdat je
De jongen bent die niet zijn naam verdedigd heeft!
Moet ik dan domweg trouw aan mijn Jimena blijven?
        Die ik toch af kan schrijven!     210
  Ik schaam me, dat ik niet dacht aan mijn plicht
En stap in de arena
     Een klootzak sloeg mijn vader in 't gezicht
Die klootzak is de vader van Jimena





Vierde bedrijf Scène 2: De Infante, Conchita, Jimena, Elvira

De Infante
Denk niet dat ik hier kom om je te troosten,
'k Ben minstens net zo miserable als jij.

Jimena
Nou, thank you, maar jij moet toch mee gaan feesten?
Hé! Door een wonder is de stad gered,
Dus niemand heeft het recht om zuur te kijken…..
Ik had het rampennieuws dus al gehoord.

De Infante
Ik baal zo voor je. Eerlijk waar, Jimena….

Jimena
De degen die de Moren heeft verjaagd,
Rodrigo's arm die ons van ze bevrijdde,
Heeft niemand kwaad gedaan, behalve mij.
"Ook Terminators kunnen blauwtjes lopen",
Dat wordt er over hem op straat gezegd.

De Infante
En je denkt niet dat je het kunt vergeten?
Dat hij dus ook je vader heeft vermoord?

Jimena
En elke doos ligt ligt nu van hem te dromen!
Voor mij is zijn succes een nieuwe straf!
Hun zwijmelen is wrijven in mijn wonden,
Hij is fantastisch en ik ben hem kwijt.

De Infante
Mag ik, als hartsvriendin, jou nu iets zeggen?

Jimena
O, mag ik dan ook braaf doen wat jij zegt?     760

De Infante
Jij wilt nog dat Rodrigo wordt veroordeeld?

Jimena
Hij heeft mijn vader gisteren gedood!

De Infante
En gisteren vond niemand je nog irri,
Zijn dood te eisen, dat was megacool!
Ze vonden het wel lef en ook vet zielig
Maar nu wordt het vet dom en arrogant.
Rodrigo, onze redding, onze idol, 
The fucking Master of the Universe
Die spijkerharde supersnelle killer,
In other words: de nieuwe Don Gomez,     770
Moet die nog dood? Dan zijn wij wel de dupe!
Als jij je vaders dood niet goed verwerkt
Moet Spanje aan de vijand uitgeleverd?
Schiet jij 'es op zeg, met je rouwproces,
En sleep je land niet mee in je ellende,
Want wij hebben jouw vader niks gedaan!
Natuurlijk moet je niet meer met hem trouwen
En blijf je kwaad: hij heeft je pa vermoord….
Persoonlijk vind ik: kei- en keihard dumpen,
Als je hem maar voor ons in leven laat.     780

Jimena
Jij vindt dus niet dat ik hem nog moet straffen?

De Infante
Je straft hem als je niet meer van hem houdt.
Je straft hem door hem uit je hart te bannen.
En dan bewijs je Spanje ook een dienst.

Jimena
Dat kan ik…

De Infante
En wat zal de koning zeggen?

Jimena
Dat boeit niet. En Rodrigo moet gestraft.

De Infante
Hé pik, jij gaat daar nog eens over denken,
O.K.? En dan laat ik je nu alleen.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login