THEATERTEKSTEN

Auteursbond-theaterteksten
is een project van de
Auteursbond, de
beroepsorganisatie
van (toneel)schrijvers en
vertalers in Nederland.

privacy verklaring

1609 Staakt het vuren! (De Vaderlandse Oorlog deel 2)
door Erik Snel - 2017
  AUTEUR
TEKSTEN VAN DEZE AUTEUR

Trefwoorden: Wapenstilstand, godsdienstrellen, rekkelijken en preciezen, bavianen en slijmgeuzen, remonstranten en contra-remonstranten. Maurits, Oldenbarnevelt
Thema: Als de externe vijand wegvalt valt de eenheid weg.
Genre: Drama/toneelspel

Synopsis:
De periode 1609-1618 De scheuren in de samenwerking tussen Oldenbarnevelt en Maurits worden steeds groter. Maurits is het stadium van leerling definitief voorbij. Oldenbarnevelt vergist zich in hem en krenkt keer op keer zijn trots. Maurits blijft lang weifelmoedig, maar uiteindelijk kiest hij. Voor de macht. Hij isoleert Oldenbarnevelt. Dit gebeurt allemaal tegen het decor van het 12-jarig bestand en de godsdiensttwisten die daarna uitbreken tussen gematigde en strenge protestanten.

Fragment:
Holland-                      Volgende punt. De rellen in de steden. 
 
Oldenbarnevelt-         Het is nu mooi geweest. We hebben de
                                    Preciezen vaak genoeg gewaarschuwd. Ik 
                                    heb troepen nodig om de orde te bewaren.
 
Maurits-                     Nu doet u weer hetzelfde. Nu vraagt u
                                    weer om wapens tegen vrienden van 't geloof.
                                    Zo geeft u de Rekkelijken dus de macht!
 
Friesland-                   Precies zoals hij zegt!
 
Zeeland-                                                        Zoals Maurits zegt. 
 
Maurits-                     U ziet toch ook de afkeer bij de orthodoxen?
 
Oldenbarnevelt-         Die afkeer moet een keer gebroken worden!
 
Maurits-                     Die afkeer heeft de republiek gemaakt!
 
Oldenbarnevelt-         En maakt haar nu kapot!
 
Overijssel-                                                                 Is dat zo?
 
Utrecht-                      Dat gaat wel ver.
                        
Maurits-                                             De republiek
                                    is protestant en zuiver protestant.
                                    Daarin heeft het volk elkaar gevonden:
                                    In haar vrome zucht naar zuiverheid. Het 
                                    land kan geen nuances aan! 
 
Oldenbarnevelt-                                                       Dat zou toch
                                    heel verdrietig zijn.
                        
Maurits-                                             Het is de werk’lijkheid.
                        
Friesland-                   In Spanje staat de paap te popelen
                                    om dit zo gunstig liggend land weer
                                    aan het hunne toe te voegen. 
 
Maurits-                                                                    We zijn
                                    nog steeds in oorlog. Er is geen rust.
 
(nu worden beiden driftig en verlaten de beleefdheidsvormen) 
 
Oldenbarnevelt-         Jij verzint nu oorlogsdreiging om repressie
                                    toe te passen. 
 
Maurits-                                             Oh, doe ik dat? En wat 
                                    wou jíj dan doen met die rebellen, vriend? 
 
Oldenbarnevelt-         Geef mij een compagnie om het verzet 
                                    te breken en de rellen in te dammen.
 
Maurits-                     Jij bent gek geworden en je hebt geen 
                                    woord gehoord van wat ik je gezegd heb. 
 
Oldenbarnevelt-         Gek geworden? Ben ik gek geworden?
                                    Verdien ik geen respect? Zelfs van een Prins? 
 
Maurits-                     Je luistert niet! Je luistert nooit! Verdomme!
 
Oldenbarnevelt-         Goed. Ik luister. 
 
Maurits-                     Mijn mannen vochten voor een zuiverder
                                    geloof. Net als deze oproerkraaiers.
                        
Oldenbarnevelt-         En nu staan ze aan de kant van het gezag.
                                    Jouw mannen. Ze hebben maar te luisteren. 
 
Maurits-                     Dat wordt muiterij!
 
Oldenbarnevelt-                                            Hé, jij bent hun baas!
                                    Zij muiten niet als jij hen dat verbiedt.
                                    Ze moeten nu de orde gaan herstellen.
 
Maurits-                     Ik draag niemand op zijn eigen broeder
                                    neer te slaan. 
 
Oldenbarnevelt-                                Oh nee?Dan zal ik het doen.
 
Maurits-                     Jij? Jij hebt geen zeggenschap over het 
                                    leger.
 
Oldenbarnevelt-                     Maar de Staten-Generaal wel. 
                                    Als jij me niet wil helpen, dan moet ik 
                                    om jou heen.
 
Maurits-                                             Dat zou ik echt niet doen! 
 
Holland-                                                                                Heren!
 
Zeeland-                     Wat er ook aan de hand is tussen u. 
                                    Dit is het echt niet waard.
 
Maurits-                     Je beledigt niet alleen de Prins, maar 
                                    ook zijn mannen, en vooral zijn volk. 
 
Oldenbarnevelt-                                                                    Zíjn volk???
(Oldenbarnevelt lacht en loopt weg)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login