THEATERTEKSTEN

Auteursbond-theaterteksten
is een project van de
Auteursbond, de
beroepsorganisatie
van (toneel)schrijvers en
vertalers in Nederland.

privacy verklaring

Een Odyssee
door Ad de Bont - 2008
PDF   AUTEUR
TEKSTEN VAN DEZE AUTEUR

Trefwoorden: weer en wind, avonturenverhaal, Griekse goden, nimfen, zwerftocht, 10+
Thema: De terugkeer van Odysseus naar Ithaka
Genre: Jeugdtheater

Synopsis:
Theatergroep Wederzijds speelt deze klassieker van Homerus op een locatie waar weer en wind vrij spel hebben, waar we ons aan de wateren wanen waarover Odysseus ooit vertwijfeld ronddoolde.

Samenvatting:
De belegering van Troje duurde eindeloos tot de held Odysseus met behulp van een list een eind aan deze bloedige oorlog maakte. In zijn overwinningsroes haalt Odysseus zich de woede van Poseidon op de hals. De zeegod laat hem twintig jaar over de zeeën zwerven op zoek naar zijn land. Onderweg moet hij het opnemen tegen sirenes, monsters en een cycloop. Op Ithaka is de strijd om zijn opvolging ondertussen in volle gang….


Fragment:
EEN ODYSSEE
naar Homerus

Personen:

ODÝSSEUS
PENELOPÉIA
EURYKLÉIA
TELÉMACHOS
PÁLLAS ATHÉNE
ZEUS
HÉRMES
POLYFÉMOS
KALÝPSO
MÉNTES/PALLAS ATHENE
SIRÉNEN
NAUSÍKAÄ
VRIENDIN
ANTÍNOÖS
KONING
DEMÓDOKOS
POSÉIDON
ANTÍFATES
EUMÁIOS
AGAMÉMNON
EURYMACHOS
MESÁULIOS
KÍRKE
TWEEDE ODYSSEUS

De cursief gedrukte gedeelten van het stuk zijn in verzen (hexameters). In het begin van de eerste monoloog zijn de beklemtoonde lettergrepen als voorbeeld geaccentueerd.

DEEL 1

1.
OP HET EILAND VAN KALYPSO
(ODYSSEUS)

Zíe mij hier zítten, de gróte Odýsseus, de héld van Homérus.
Vást op het éiland ván Kalýpso, de máchtige Zéenimf,
díe mij ooit rédde om háar in haar éenzame náchten te tróosten.
Óp een róts aan de ránd van de zée met zijn schúimende bránding,
klágend en jámmerend, húnkerend náar het gelúk dat voorbíj is,
láng al geléden vervlógen. Verlángend naar húis, naar het éiland
wáar zo’n twíntig zómers geléden mijn zóon werd gebóren,
kínd dat níet op mijn schóot zat, dat níet aan de hánd van zijn váder
héeft leren lópen, dat stráks als een vréemde náar mij zal kíjken.
Ithaka, waar ik de vrouw heb verlaten die mijn bestaan was,
om te vechten bij Troje, die blinkende stad van de paarden.
Enkel gevallen, verwoest door een list van een zeek’re Odysseus,
ooit door een ieder bejubeld als held, als onovertroffen,
nu niet veel meer dan een hoopje ellende, speelbal der goden,
mikpunt van spot, zonder meelij door tijd en door mensen vergeten.
Mijn verhaal zal op schrift de komende eeuwen trotseren,
ik daarentegen zal hier als een schurftige ezel creperen.
Slechts door Kalypso betreurd, langharige dochter van Atlas,
trotse vorstin van Ogýgia, bosrijk, vruchtbaar stuk aarde,
waar zij mij nu al weer meer dan zeven jaar glimlachend vasthoudt.
Pállas Athéne, geboren uit Zeus en godin van de wijsheid,
kreunend smeek ik om voorspraak. Vermurw met uw tedere woorden,
hem die de grootste is aller gebieders: Zeus, zoon van Krónos.
Hij die de wolken verzamelt, zijn ziedende bliksem laat inslaan,
overal waar men niet naar hem luistert. De god van de Aigis,
machtig schild dat het duister kan opwekken en kan verdrijven.
Pallas Athene, godin met de speer, naar u zal hij luist’ren.
Hij die armzalige zwervers, die luizige bedelaars koestert,
hij heeft zijn liefste, zijn dapperste dochter nog nooit iets geweigerd.
Smeek hem Odysseus de stedenbedwinger toch niet te vergeten.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login