THEATERTEKSTEN

Auteursbond-theaterteksten
is een project van de
Auteursbond, de
beroepsorganisatie
van (toneel)schrijvers en
vertalers in Nederland.

privacy verklaring

Plastische Vervorming
door Ruud Wessels - 2010
PDF   AUTEUR
TEKSTEN VAN DEZE AUTEUR

Trefwoorden: tramongeluk, vader-dochterrelatie, (nood)lot, zelfmoord
Thema: rouwverwerking
Genre: Drama/toneelspel

Beschrijving:
Sofie’s vader, haar beste vriend, haar steun en toeverlaat, komt om bij een tramongeluk als zij 15 jaar is. Een jaar later vindt iedereen dat ze het ‘een plek’ moet geven. Dat doet ze, op haar eigen manier. Ze reconstrueert, met grote vastberadenheid, de laatste dagen van zijn leven tot in detail. Iedere stap en elk gesprek brengt ze in kaart. Op zoek naar een verklaring, een motief, een dader, een verhaal, ontdekt ze dingen over haar vaders leven die ze anders nooit zou hebben ontdekt.
Plastische Vervorming gaat over lot en toeval, over de kracht van fantasie en verlangen en de harde confrontatie met de werkelijkheid en de dood.

Fragment:
SCENE 2

(Een uitbarsting. Sofie smijt met dingen. Muziek, maar nu realistisch, in de situatie. Scherp contrast met de vorige scène.Sofie breekt iets af of smijt met dingen. De stem van moeder  komt van off-stage.)

SOFIE
Mens, zet zelf die kutmuziek uit!
MOEDER (offstage)
Het is jouw muziek! Die inspectie heeft weer gebeld en noem me geen mens!
SOFIE
Je bent toch een mens?  Of heeft pa het met een alien gedaan? Dat kan er ook nog wel bij!
MOEDER (offstage)
Dat zou een hoop verklaren! Ik wil met jou praten over die inspectie!
SOFIE
Wat kan mij die kut-inspectie verrotten!
MOEDER (offstage)
Als wij daar niet heen gaan staat die vent straks hier op de stoep!
SOFIE
Nou dan komt-ie toch, die kut-inspecteur! Vind je misschien wel gezellig!
(muziek uit)
MOEDER (op)
Denk je dat ik het gezellig vind, om met jou naar die leerplichtambtenaar te moeten?!
Denk je dat? Hè?
Denk je dat ik niks anders aan mijn hoofd heb?
Denk je dat het mij allemaal niks doet?
SOFIE
Dat mens van Frans was na twee maanden al vergeten dat mijn vader dood was! Denk je dat ik daar nog in de klas ga zitten of zo!?
MOEDER
Wat kan jou dat mens nou schelen? Die heb je er altijd bij zitten. Het gaat toch om jou, om jouw opleiding? Sinds wanneer laat jij je op je kop zitten -
SOFIE
Ja niet! Ik laat me juist niet meer op m’n kop zitten! Dus ik ga daar niet zitten want het slaat ge-woon allemaal helemaal nergens op!
MOEDER
Sofie.
Ik heb een afspraak voor jou gemaakt met dokter Wouters.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login