THEATERTEKSTEN

Auteursbond-theaterteksten
is een project van de
Auteursbond, de
beroepsorganisatie
van (toneel)schrijvers en
vertalers in Nederland.

privacy verklaring

Omtrent PP
door Rob de Graaf - 2003
PDF   AUTEUR
TEKSTEN VAN DEZE AUTEUR

Trefwoorden: Poncke Princen, de teleurstelling van oude mensen, zinloze strijdlust, de koestering van een verleden
Thema: Verdriet en verbittering
Genre: Drama/toneelspel

Synopsis:
Verdriet en verbittering over een jeugd die verloren is en over een oorlog die nooit voorbij ging.

Samenvatting:
Poncke Princen deserteerde uit het Nederlands leger in Indonesië en vocht actief mee tegen zijn voormalige strijdmakkers. In de jaren 90 was de Nederlandse regering bereid hem een visum te verstrekken. Oorlogsveteranen uit Indië voelden zich voor de zoveelste keer in de steek gelaten en voerden luidop actie. Deze gebeurtenis vormt de aanleiding voor Willibrord Keesen om een toneelstuk te laten schrijven over de vraag hoe je met jezelf in het reine komt ten aanzien van keuzes die je ooit maakte omdat je toen leefde.
Omtrent PP gaat over de worsteling met deze keuzes nu. Over de worsteling van de veteranen met overloper Poncke Princen, met jarenlange wroeging, met het gevoel nooit gehoord te zijn, met een vergeten oorlog. (Bron: www.keesen-co.nl)

Fragment:
Het was een keuze
Het was, denk ik, iets heel persoonlijks
Het was ideologie
Het was egoïsme
Het was niet meer dan toeval
Het was een heldendaad
Het was een laffe manier van doen
Het was de actie van een man
Het was ondoordacht
Het was iets wat een dier zou doen, een rat, een afschuwwekkend creatuur
Het was noodzaak
Het was willekeur
Het was gerechtvaardigd
Het was goed
Het was zuiver, zo schoon en zo helder als een zilveren spiegel
Het was smerig
Het was oudtestamentisch
Het was grof en goddeloos
Het was klein, het was laag
Het was bloedrood
Het was zo groen als een boom in de tropen
Het was verraad
Het was een voorbeeld
Het was eenzaam
Het was van pijn doortrokken
Het was iets dat je niet doet
Het was wat iedereen had behoren te doen
Het was vals en belachelijk
Het was een Nederlander onwaardig
Het was de deur naar de toekomst, het eerste teken van een nieuwe tijd
Het was fout - gewoon fout en meer kun je er niet over zeggen
Het was verzet
Het was guerrilla – maar dat woord kende toen nog niemand
Het was schieten op je eigen vrienden
Het was niet iets dat je zo maar kunt doen – en dan rustig verder leven
Het was zo verschrikkelijk onomkeerbaar
Het was onvoorspelbaar hoe het af zou lopen
Het was van het begin af duidelijk wat hier van komen zou
Het was iets dat nooit mag worden vergeten
Het was iets dat, net als al het andere, geschiedenis geworden is - een oud verhaal, met stof bedekt
Het was lang geleden en het was ver weg – niemand is er bij geweest
Het was een fatale vergissing
Het was een blinde gok en verder niets
Het was een schot uit een oud geweer
Het was een stem die niemand anders hoorde
Het was de allerkaalste waarheid, de waarheid van een man die ’s nachts alleen is
Het was verboden
Het was onbegrijpelijk
Het was profetisch
Het was goed voorbereid
Het was een impuls
Het was een plicht, een schande, een noodzaak, een daad, een wandaad, een gebaar, een slag in de lucht, een idee, een blinde vlek, het was helder, het was troebel
Het was Poncke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login